Deprem Yalıtımlı Projelerde Takip Edilmesi Gereken Aşamalar Nedir?

Yeni Yapılarda:
İzolatör uygulaması, yeni yapılan inşaatlarda aşağıdaki sıra ile yapılır:
• Zemin analizinin yapılması.
• Sahaya özgü deprem tehlike analizlerinin yapılması, analizin TGUA-1 tarafından kontrolü ve onayı.
• Mimarinin hazırlanması.
• Statik hesaplara başlamadan önce TGUA-5’in belirlenmesi ve mimari için onay alınması.
• Statik projelerin izolatörlü olarak hazırlanması ve ön analizlerin yapılması.
• İzolatör üreticisinin, ön statik analizlere, yapı özelliklerine ve depremselliğe göre izolatör tasarımı yapması (izolatör bütçesel maliyetlerinin belirlenmesi).
• Statik projenin bir kez daha, nihai izolatör parametreleri ile analiz edilerek kontrol edilmesi, gerekirse düzeltmelerin yapılması ve projenin son haline gelmesi. TGUA-5 onayının alınması.
• İzolatörlerin üretimi ve kalite kontrol testlerinin (prototip ve üretim testleri) yapılması. Bu testler ile izolatörlerin tasarım parametreleri doğrulanmaktadır.
• İzolatörlerin şantiyede montajı.
• Üst yapı inşaatının tamamlanması.
• Ruhsat ve onay süreçleri de bu sırada ilerlemektedir. 2018 öncesi çok problemli olan bu süreç, yeni deprem yönetmeliğinin yayınlanması ve bu yönetmelikte deprem yalıtımı bölümünün de olması nedeniyle kolaylaşmıştır. Ayrıca, özellikle hastaneler ile başlayan uygulamalar ile birlikte sistemlerin sektördeki bilinirliği artmış, bu da onay süreçlerini kolaylaştırmıştır.

Yukarıda TGUA olarak belirtilmiş olan Tasarım Gözetmenliği sistemi ile ilgili detaylı bilgi, 11.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği Kapsamında Yapılacak Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Tebliğ” adlı dökümanda bulunmaktadır, BURADAN ulaşabilirsiniz.

İzolatör ile güçlendirme projeleri için dikkat edilmesi gerekenler:
• Yapı bitişik nizam ise uygulanamaz ya da bitişik nizam olan tüm yapılara aynı anda uygulanmalıdır.
• İzolatör uygulanacak ekstra ve boş bir kat olması gerekmektedir (depo, otopark, vb). Aksi takdirde, izolatör koyulan katın kendisi izole edilmemiş olacaktır.
• Her ne kadar yapının kendisine dokunulmayacak ve oturanların eşyalarını tahliye etmesine gerek kalmayacak olsa da yapının temelinde çalışmalar yapılırken binada yaşayanların binada bulunmaması gerekecektir (İSG kuralları çerçevesinde).
• İzolatör uygulaması yapılacak katta, çok büyük ihtimalle yapısal elemanların da ekstra güçlendirilmesi gerekecektir.
• Yapının izolatör ile güçlendirmeye uygun olup olmadığının kesin olarak anlaşılabilmesi için uzman bir ekibin yapıyı öncelikle görmesi, ardından da yapısal elemanların dayanım kontrollerinin yapılması ve yapı statik modelinin oluşturularak ön analizlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yapının dayanımı, oturum şekli, mimarisi tüm bu süreci etkilemektedir.
• Bu maddeler dışında, standart yapı için yazılan süreçler geçerlidir.